Přehled kurzů a témat

Prezentační
dovednosti

P2: Zaujmi a získej si každé publikum

P3: Nauč se přesvědčivě argumentovat

P4: Pokročilá rétorika a vystupování


Tohle všechno jako jeden vzdělávací program (P1 + P2 + P3 + P4)

Komunikační
dovednosti

K1: Základy vědomé komunikace

K2: Staň se skvělým lektorem

K3: Oslovování lidí a seznamování

K4: Prodej DOBŘE svoji práci


KOMUNIKAČNÍ BALÍČEK
K1 + K2 + K3 + K4

Obchodní
dovednosti

B1: Efektivní odborník

B2: Špičkový prezentátor

B3: Úspěšný prodejce

B4: Interní školitel


OBCHODNÍ BALÍČEK
B1 + B2 + B3 + B4