Pět technik účinné argumentace

Obama-4Když chcete kohokoliv o čemkoliv přesvědčit, musíte samozřejmě mít dobré argumenty.

Ovšem i způsob, jakým své argumenty přednesete, má obrovský vliv na to, zda bude druhá strana skutečně přesvědčena.

Mnoho lidí své vlastní přesvědčovací schopnosti nevědomky sabotuje tím, že své správné a dobré argumenty říká nejistým a pochybovačným způsobem. A to je škoda.

Pokud chci někoho k čemukoliv přesvědčit, musím o tom být v první řadě přesvědčen já sám. A musí to být na mě vidět.

1. Používejte přesvědčivé formulace

Při argumentaci zásadně NEPOUŽÍVEJTE slova jako „myslím“, „nejspíše“, „asi“, „pravděpodobně“ a tak dále.

Místo nich říkejte jasně „vím, že…“, „určitě“, „samozřejmě“, „rozhodně“ a tak podobně. Je to velký rozdíl.

2. Zvyšte váhu svého argumentu množstvím jeho zastánců

I když prezentujete sami, určitě nejte jediní, kdo zastává daný názor. Tak to řekněte. Místo „“ použijte „my“. Zmiňte, že za vaší nabídkou stojí celá firma.
Když se to hodí, nebojte se zapojit obecné pravdy, například: Je obecně známo, že kouření škodí zdraví.

Také se neváhejte odvolat na argumenty, které již zazněly v daném místě a čase z úst jiných lidí.  Zvyšuje to vaši věrohodnost a ukazuje, že sami jiným nasloucháte.

3. Uvádějte zdroje, odvolávejte se na autority

Naprosto každý argument zní lépe, když je uveden slovy „dle výsledků posledního výzkumu Českého statistického úřadu…“ anebo „V minulém roce Mezinárodní zdravotnická organizace zveřejnila…“.

Je samozřejmě nutné, aby uváděné zdroje byly pravdivé a co nejpřesněji uvedené. Aby bylo možné je snadno dohledat a prokázat. Nikdy si nevymýšlejte! V době Googlu v každé kapse, bývá každá lež rychle odhalena a vyvrácena.

4. Stupňujte své argumenty, vypočítávej je

Co je lepší než dobrý argument? Více dobrých argumentů.

A když je naservírujete za sebou, budete stupňovat jejich závažnost a ještě je posluchačům dramaticky vypočítáte ve stylu: „za prvé…, za druhé…, za třetí…“, všichni si zapamatují, že své tvrzení máte podloženo.

Síla této techniky je v tom, že i když si posluchači nezapamatují, co přesně jste říkali, utkví jim v paměti, že důvodů bylo hodně. A pokud se najde oponent, který některý z vašich argumentů vyvrátí, posluchačům stejně v paměti zůstane, že byly i další argumenty, které zůstaly v platnosti.

5. Pokládejte správně formulované řečnické otázky

I sebelepší monolog se časem znudí. Proto je účinné své posluchače zapojit, přimět je aby s vámi v něčem aktivně souhlasili a nepřímo se tak zapojili do diskuse.

K tomu účelu pokládejte však jen uzavřené otázky, tedy takové, na něž je možné odpovědět jen ANO či NE. Nenechte lidi rozpovídat se. Naopak své otázky formulujte tak, aby většina souhlasila s úhlem pohledu, který právě prezentujete.

Zajímá vás toto téma více?

Přijďte na kurz Nauč se přesvědčivě argumentovat. Tam probíráme řečnických postupů ještě více, učíme se je prakticky používat a především odbouráme všechny špatné návyky, kterými svou přesvědčivost nechtíc sabotujte.

 

Komentáře