Proč je tak důležité umět prezentovat (a proč to neumíme)

Protože nikdo nežijeme na světě sám.

Žijeme v mimořádně propojené společnosti a spolupráci s dalšími lidmi potřebujeme ke svému přežití. Tu spolupráci si musíme nějak dohodnout a porozumět si. To je komunikace.

Jakmile ta komunikace již nestačí v poměru jeden na jednoho, stává se z ní prezentace. Potřebujeme přednést své myšlenky, názory a nápady ostatním lidem, a samozřejmě je chceme přednést tak, aby nám rozuměli a pokud možno s námi i souhlasili. Klíčové je, že kvalita přednesu samotného velmi ovlivňuje úspěšnost předání myšlenek, bez ohledu na to jak kvalitní ty myšlenky jsou.

Pokud neumíme své argumenty a postoje efektivně předat, odsuzujeme je předem k neúspěchu. A odsuzujeme tím k neúspěchu i sami sebe. To nechceme.

V dřívějších dobách spolu lidé jednali mnohem více napřímo. Před zavedením peněz byly výsledky práce každého člověka směňovány za něco jiného, a tudíž se každý naučil domlouvat, nebo umřel hlady. V dobách starého Říma byla rétorika považována za umění a učila se na všech školách. Dnešní školství má často pocit, že vzdělání je především otázkou vědomostí a na tak základní dovednost jako je mluvený projev se tam vůbec nehledí.

Důvodem, proč to v naší společnosti téměř nikdo neumíme, je právě fakt, že nás to prostě nikdo nenaučil. Nenaučili vás to rodiče, rozhodně vás to nenaučila škola a jen vzácně vás to naučí někdo v zaměstnání. Je smutné, že zrovna učitelé jsou svou profesí v podstatě profesionálními řečníky, přesto dobře mluvit umí jen někteří z nich. A neučí to dále.

Dokonce i mnoho Prezentačních kurzů se zaměřuje více na ovládání a tvoření PowerPointu, než na samotnou řečnickou dovednost. Důvodem je především fakt, že tyto dovednosti školí obvykle extroverti, kterým to vždycky „šlo samo“. Ti pak učí jen „jak to má vypadat“, nikoliv už jak se máte svých problémů s trémou opravdu zbavit.

Důsledkem pak je, že většina absolventů takových kurzů aplikuje představené techniky jen hlavou a postupně je zapomenou. Nikdy u nich nedojde k vytvoření automatické dovednosti a k vypěstování trvalých správných návyků. Má vzdělávací metoda se naopak na ty správné automatické návyky zaměřuje a trvalých výsledků dosahuje.

Komentáře