Archiv měsíce: Květen 2016

Pět technik účinné argumentace

Když chcete kohokoliv o čemkoliv přesvědčit, musíte samozřejmě mít dobré argumenty. Ovšem i způsob, jakým své argumenty přednesete, má obrovský vliv na to, zda bude druhá strana skutečně přesvědčena. Mnoho lidí své vlastní přesvědčovací schopnosti nevědomky sabotuje tím, že své správné a dobré argumenty říká nejistým a pochybovačným způsobem. A to je škoda. Pokud chci někoho k čemukoliv přesvědčit, musím o tom být v první...

Desatero prezentování z počítače

1. Zvažte zda vůbec použít prezentaci. Až příliš často se prezentace používá jen proto, “aby tam něco bylo”. Nebo proto,  “že to tak dělají všichni”, přičemž obsahem prezentace pak jsou jen slova a body, které řečník sám říká. To je zbytečné!  Co víc, je to vlastně na škodu, protože ta pozornost, která by měla být upřena na řečníka, je...

Na úsměvu záleží

Jsou to tři měsíce, co mi kamarádka žijící v USA vyprávěla, jak je to hrozné, že se tady v ČR pořád mračíme. V první chvíli jsem její dojem nesdílel, ale pak jsem si toho začal všímat, a měla pravdu. Když chodíme po ulici, nebo jezdíme v městské dopravě, potkat usměvavého člověka je vzácný jev. A co je nejhorší, dělal jsem to i já,...