Prezentování

Články kategorie Prezentování

Sebehodnocení komunikačních dovedností

Když školím ve firmách „celé“ prezentační dovednosti, tedy ne jenom jeden tématický workshop, ale dle požadavků klienta na míru udělanou kombinaci kurzů P1-P5, děláme s klienty na začátku a na konci celé série i sebehodnocení. Je to cenné k tomu uvědomit si, jak na tom jsem, ujasnit kde přesně to komu drhne a taky na konci vidět, že to opravdu pomohlo. Nebo, že je...

Galerie tipů a triků k tématu

Jak na oční kontakt

Lidové rčení říká, že „oči jsou oknem do duše“, já s tím však nesouhlasím. Dobrý oční kontakt je stejně jako ostatní aspekty řeči těla věcí zvyku a toho co jsme přirozeně odkoukali v dětství. Mám vysledováno, že zhruba 40% populace má s přímým pohledem z očí do očí problém. Prostě na něj nejsou zvyklí a je jim nepříjemný. Když pak mají mluvit k publiku, tak...

Jak na gestikulaci rukou

„Nevím co s rukama“ je nejčastější odpověď klientů, kterých se na zcela první schůzce ptám, co je vlastně trápí. Vše co můžeme s rukama dělat, se dá rozdělit do dvou kategorií gest: otevřených a uzavřených. Otevřená jsou ta, kdy máme ruce od sebe. Uzavřená gesta znamenají dlaně spojené v sobě, ale také ruce v kapsách, za zády, ruce složená na prsou a další polohy, při...

Jak na pevný postoj

Většina lidí když má trému, neustojí na místě. Popocházejí, houpají se, přešlapují z nohy na nohu. To všechno je vidět a hodně to ruší. Ruší to posluchače, prozrazuje to nejistotu, ale také to v rámci principu zpětné vazby zhoršuje vnitřní stav řečníka. První věcí, kterou musí každý dobrý komunikátor zvládnout, je dostat pod kontrolu své nohy. Neznamená to, že musíme pořád...

Řeč těla je absolutní základ

Mezilidská komunikace je mnohem starší, než mluvená řeč. A to mnohonásobně. Už v jeskyních a na stromech jsme se spolu dorozumívali, a dělali jsme to úplně stejně jako zvířata. Svou řečí těla. Teď když řeč již máme a ke komunikaci ji spolu s písmem používáme primárně, bychom řeč těla už zdánlivě nepotřebovali. Jenže evoluce je silnější než my a naše řeč těla...

Proč je tak důležité umět prezentovat (a proč to neumíme)

Protože nikdo nežijeme na světě sám. Žijeme v mimořádně propojené společnosti a spolupráci s dalšími lidmi potřebujeme ke svému přežití. Tu spolupráci si musíme nějak dohodnout a porozumět si. To je komunikace. Jakmile ta komunikace již nestačí v poměru jeden na jednoho, stává se z ní prezentace. Potřebujeme přednést své myšlenky, názory a nápady ostatním lidem, a samozřejmě je chceme přednést tak, aby nám rozuměli a pokud...

Jak se připravuji na přednášky

Na posledním setkání Prezentačního klubu jsem své klienty učil správnému principu přípravy přednášky či prezentace. Je to systém prostý a přesto velmi účinný, proto jsem se rozhodl jej napsat i sem. Přečtěte si jej a zjistíte, že je užitečný pro jakékoliv důležité „mluvení“, ať už je to veřejné vystoupení, nebo obchodní jednání či pracovní pohovor. Pojďme na to… Základem...

Pět technik účinné argumentace

Když chcete kohokoliv o čemkoliv přesvědčit, musíte samozřejmě mít dobré argumenty. Ovšem i způsob, jakým své argumenty přednesete, má obrovský vliv na to, zda bude druhá strana skutečně přesvědčena. Mnoho lidí své vlastní přesvědčovací schopnosti nevědomky sabotuje tím, že své správné a dobré argumenty říká nejistým a pochybovačným způsobem. A to je škoda. Pokud chci někoho k čemukoliv přesvědčit, musím o tom být v první...

Desatero prezentování z počítače

1. Zvažte zda vůbec použít prezentaci. Až příliš často se prezentace používá jen proto, “aby tam něco bylo”. Nebo proto,  “že to tak dělají všichni”, přičemž obsahem prezentace pak jsou jen slova a body, které řečník sám říká. To je zbytečné!  Co víc, je to vlastně na škodu, protože ta pozornost, která by měla být upřena na řečníka, je...